Berner Arnošt, 3. 8. 1863 Kostelec nad Černými lesy – 1942 Opava, novinář a politik. Povoláním středoškolský profesor češtiny, němčiny a francouzštiny. 1886 se stal suplentem na brněnské reálce, pro své sociálně demokratické politické postoje a činnost musel však záhy odejít ze školské služby a živil se pak jako soukromý učitel. Od 1890 vedoucí redaktor hornického časopisu Na zdar v Praze, posléze v Ostravě; 1893 delegát III. kongresu Druhé internacionály, 1897-1901 poslanec rakouské říšské rady za Českoslovanskou sociálně demokratickou stranu. Autor několika politických brožur (Socialisté a mladočeši v parlamentě; Socialistický katechismus neboli Červená abeceda). Patřil k nejvýznamnějším činitelům české sociální demokracie na počátku 20. století.