POSLANCI ČESKOSLOVANSKÉ SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ STRANY DĚLNICKÉ V PŘEDLITAVSKÉ (RAKOUSKÉ) ŘÍŠSKÉ RADĚ

Jméno

Doba trvání mandátu ČSSD (ČSSDSD)

Zaměstnání a bydliště (působiště) v době výkonu mandátu

Ludvík Aust 1907-1918 úředník nemocenské pokladny v Kladně
Rudolf Bechyně 1911-1918 šéfredaktor v Prostějově (?)
Arnošt Berner 1897-1901 spisovatel v Moravské Ostravě
František Biňovec 1907-1918 úředník nemocenské pokladny v Mikovicích
Metoděj Charvát 1911-1918 úředník nemocenské pokladny v Litoveli
Petr Cingr 1897-1918 redaktor v Ostravě
Vilém Černý 1907-1918 vrchní montér v Praze
Jan Filipínský 1907-1918 redaktor v Brně
Karel Folber 1907-1911 tajemník odborového svazu v Praze (?něm. soc. dem)
Gustav Habrman 1907-1918 redaktor v Plzni
František Hnátek 1911-1918 úředník v Praze
Josef Hudec 1907-1911 žurnalista v Nuslích
Josef Hybeš 1897-1918 redaktor v Brně
Rudolf Jaroš 1907-1918 úředník nemocniční pokladny v Praze
Ferdinand Jirásek 1911-1918 revisor v Praze
Václav Johanis 1907-1911 vydavatel novin v Praze
Hynek Klička 1907-1918 redaktor v Příbrami-Březových Horách
Jaroslav Marek 1911-1918 železničář v Táboře
František Modráček 1907-1918 redaktor v Praze
Antonín Němec 1907-1918 žurnalista v Praze
Luděk Pik 1907-1918 redaktor v Plzni
Čeněk Pospíšil 1907-1911 úředník nemocenské pokladny v Polské Ostravě
Jan Prokeš 1907-1918 redaktor v Moravské Ostravě
Antonín Remeš 1907-1911 administrator novin v Plzni
František Soukup 1907-1911 advokát v Praze
Josef Steiner 1897-1901 sklář a redaktor na Kladně
Antonín Svěcený 1907-1918 redaktor v Praze-Smíchově
František Svoboda 1907-1918 redaktor v Brně
Bohumír Šmeral 1911-1918 redaktor v Praze
František Tomášek 1907-1918 redaktor ve Vídni
Josef Tupý 1907-1911 tajemník v Jägerndorfu (Němec ?)
Vlastimil Tusar 1911-1918 šéfredaktor z Brna
Karel Vaněk 1911-1918 tajemník nemocenské pokladny v Brně
Karel Vrátný 1897-1901 truhlář z Plzně (?)
Lev Winter 1907-1918 advokát na Královských Vinohradech (Praha)