Cingr Petr, 12. 5. 1850 Hudlice u Berouna – 4. 11. 1920 Vídeň, odborový předák a politik. Pocházel z velmi chudé rodiny; číst a psát se naučil až na vojně. Od poloviny 70. let 19. století do 1884 pracoval jako horník v Podkrušnohoří. 1878 se stal předsedou Odborového hornického spolku v Bohosudově a průkopníkem sociální demokracie v severních Čechách. 1884-85 vězněn pro tajné spolčování, po propuštění a vypovězení z teplického okresu odešel do Saska, kde pracoval v tamním uhelném revíru. 1892 se zúčastnil světového hornického kongresu v Londýně. 1892-93 působil na Mostecku, od 1893 na Ostravsku, kde založil odborový hornický a hutnický spolek Prokop a vydával časopis Odborové listy. 1897-1918 poslanec rakouské říšské rady; jeden z představitelů centralistického směru v české sociální demokracii, 1901 spoluzakladatel jednotné odborové organizace – Unie horníků rakouských – na Ostravsku, 1911 České demokratické strany dělnické v Rakousku. 1918-20 člen čs. Revolučního národního shromáždění.