Jirásek Ferdinand, 25. 1. 1871 Košíře (dnes Praha 5) – 8. 8. 1931 Praha, politik, odborový a družstevní činitel. Původním povoláním pekař; organizátor odborového hnutí pekařských dělníků, od 1899 sekretář odborového Svazu dělníků pekařských, posléze sekretář Svazu dělnictva potravních odborů, redaktor časopisů Pekař a Potravodělník. 1905 spoluzakladatel Ústředního spolku konzumního a 1909 Velkonákupní společnosti družstev; od 1908 předseda Ústředního svazu českých družstev, 1908 –18 vedoucí redaktor časopisu Družstevník,  1909–19 časopisu Průkopník. 1919 inicioval založení Všeobecné družstevní banky a stal se jejím předsedou.  Čelný představitel české sociální demokracie; 1911–18 poslanec říšské rady, 1918–20 člen Revolučního národního shromáždění, 1920–25 senátor Národního shromáždění a  předseda rozpočtového výboru senátu.; od 1928 člen českého zemského zastupitelstva. Autor několika publikací věnovaných problematice družstevnictví (Materiálie k historii, zásadám a účelu družstevního hnutí, 1926; Družstevnictví, 1926; Hospodářské poměry dělnictva a družstva, 1927).