Jungwirthová Anna, 27. 12. 1900 Vysočany (Praha) – 25. 9. 1954 Praha, politička. 1920-24 vystudovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy a od 1925 působila jako středoškolská profesorka v Poličce, Lounech, Slaném a Praze. Od 1920 byla politicky činná v řadách sociálně demokratického vysokoškolského studentstva; 1923-25 členka vedení Ústředního svazu čs. studentstva, 1924-25 předsedkyně Spolku filosofů a přírodovědců. 1925-38 pokračovala na různých úrovních v politické práci v Čs. sociálně demokratické straně dělnické, za niž 1935 kandidovala do poslanecké sněmovny v lounské župě. 1938-39 místopředsedkyně Národní strany práce. 1945-48 členka představenstva a místopředsedkyně Čs. sociální demokracie, předsedkyně sociálně demokratických žen; představitelka Fierlingerova křídla. Od 1945 do své smrti poslankyně Národního shromáždění. 1948 se podílela na sloučení ČSSD s KSČ; 1948-49 členka ústředního výboru KSČ.