Karpíšková Božena (Betty), 14. 6. 1881 Žižkov (Praha) – 31. 10. 1942 Osvětim (Polsko), novinářka, politička, sociální pracovnice. 1919-21 redaktorka, 1921-38 šéfredaktorka sociálně demokratického časopisu Ženské noviny. 1920-38 členka ústředního výkonného výboru a představenstva Čs. sociálně demokratické strany dělnické, 1927-38 místopředsedkyně strany. 1920-29 poslankyně, 1929-39 senátorka Národního shromáždění; členka Národní rady československé. Vůdčí představitelka a mluvčí čs. sociálně demokratických žen v meziválečném období. Na parlamentní půdě se exponovala především v sociálně politické oblasti; prosazovala hospodářskou rovnoprávnost žen, matek a dětí. Ve své publicistické práci usilovala o politickou osvětu svých čtenářek a popularizaci demokratického socialismu v jejich řadách (kniha Žena a socialismus). Čs. sociální demokracii zastupovala též v Mezinárodním výboru žen při Socialistické dělnické internacionále (Socialistické internacionále žen), kde zastávala vedoucí funkce (1936-38 předsedkyně), a byla dopisující členkou Mezinárodního úřadu práce. Za německé okupace udržovala kontakty s domácím odbojem a účastnila se tajných politických porad někdejších vedoucích činitelů sociálně demokratické strany. 6. 5. 1941 byla v rámci rozsáhlé represivní akce proti reprezentaci české sociální demokracie zatčena gestapem, jež se od ní marně snažilo získat informace o ukrytém majetku a finančních fondech její strany. Na podzim 1942 byla poslána do vyhlazovacího koncentračního tábora v Osvětimi, kde záhy po příchodu zahynula v plynové komoře.