Klaban Slavomír, *24. 8. 1922 Hradec Králové, politolog, ekonom a politik; syn Františka Klabana. Původním povoláním učitel; absolvent učitelského ústavu v Hradci Králové. Na počátku německé okupace se spolu se svým otcem zapojil do odbojové organizace Obrana národa a podílel se na zpravodajské činnosti pro zahraniční odboj a spojenecké letectvo; později navázal spolupráci se skupinou čs. parašutistů, vyslanou z Anglie. 1944 zatčen gestapem a posléze odsouzen k trestu smrti, rychlý spád událostí na jaře 1945 ho však zachránil před popravou. 1946-49 vystudoval Vysokou školu politickou a sociální v Praze. 1945-48 politicky činný v Čs. sociální demokracii; pro své odmítavé postoje ke sloučení ČSSD s KSČ i v důsledku věznění svého otce byl v 50. – 60. letech perzekvován. 1950-65 pracoval jako úředník v potravinářském průmyslu, 1965-68 vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu potravinářského průmyslu, 1969-71 ve Výzkumném ústavu ekonomiky zemědělství a výživy, 1972-74 dělník, 1975-83 ekonom Balíren obchodu Praha. 1968-69 se angažoval při obrodě Svazu protifašistických bojovníků a v následujících letech působil v jeho obvodní organizaci v Praze 4. Koncem 80. let aktivizoval své kontakty s domácí opozicí i s některými představiteli sociálně demokratického exilu (v létě 1989 se v Jugoslávii setkal s Jiřím Horákem). Od počátku roku 1989 připravoval obnovení Čs. sociální demokracie ve vlasti, k němuž pak pod jeho vedením došlo 19. 11. 1989. Od listopadu 1989 do března 1990 byl předsedou přípravného výboru ČSSD, na břevnovském obnovovacím sjezdu koncem března 1990 zvolen čestným předsedou strany. 1992-2003 předseda, od 2003 čestný předseda Klubu seniorů ČSSD; 1993-2003 předseda ústřední odborné odbojové komise ČSSD. 1990-2000 člen předsednictva ústředního výboru, 1998-2000 místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu;. 1992-2000 předseda Sdružení domácího odboje a partyzánů ČSBS. Autor řady příspěvků k historii české sociální demokracie; spoluautor a editor sborníku ke 120. výročí založení strany (Česká strana sociálně demokratická. Sborník ke 120. výročí založení strany, 1998).