Klička Hynek, 31. 7. 1867 Nepomuk – 11. 5. 1949 Praha, novinář a politik. Původním povoláním kožešník. Od začátku 90. let 19. století politicky činný v Českoslovanské sociálně demokratické straně, 1895 zakladatel její příbramské organizace. 1901-19 vydavatel a redaktor sociálně demokratického týdeníku Naše obrana, vydávaného v Příbrami pro potřebu několika okresů. Od konce 19. do 20. let 20. století nejvýznamnější představitel sociálně demokratického hnutí na Příbramsku; 1907-18 poslanec říšské rady. 1912 člen celorakouské sociálně demokratické delegace na protiválečném kongresu v Basileji. 1918 předseda okresního revolučního národního výboru v Příbrami; 29. 10. 1918 zde vyhlásil ustavení samostatného čs. státu. 1919-32 starosta města Březové Hory. 1920 se přihlásil k radikální sociálně demokratické levici a 1921 se podílel na založení Komunistické strany Československa, kde však již nezastával významnější funkce.