Kučera Jaroslav, *26. 11. 1884 Plzeň – 13. 6. 1945 Prostějov, novinář a politik. Vyučen soustružníkem kovů; pracoval nejprve ve Škodových závodech v Plzni, poté v továrně Laurin a Klement v Mladé Boleslavi. 1906–15 krajský tajemník Českoslovanské sociálně demokratické strany v Prostějově a 1909–15 redaktor prostějovského Hlasu lidu. Za 1. světové války sloužil v rakousko-uherské armádě. 1919–29 vedoucí redaktor Hlasu lidu v Prostějově a župní důvěrník Čs. sociálně demokratické strany dělnické v olomouckém kraji; 1929–39 poslanec Národního shromáždění. Za německé okupace předseda dozorčí rady konzumního družstva Budoucnost a účastník domácího odboje. Koncem srpna 1944 zatčen gestapem a uvězněn v terezínské Malé pevnosti, kde na jaře 1945 onemocněl tyfem. Domů se vrátil s podlomeným zdravím a záhy zemřel.