Máchová (Machová) -Kostelecká Karla, 21. 10. 1853 Beroun – 16. 5. 1920 Praha, učitelka, novinářka a osvětová pracovnice; průkopnice sociálně demokratického ženského hnutí. Žačka a přítelkyně Karolíny Světlé z okruhu Ženského výrobního spolku českého (80. léta 19. století). Pro své socialistické přesvědčení byla zbavena učitelského místa; odjela do USA, kde několik let působila v českém krajanském ženském hnutí a 1893 založila spolu s Josefou Humpálovou-Zemanovou časopis Ženské listy.. Po návratu do vlasti 1895 organizovala ženskou sekci Českoslovanské sociálně demokratické strany, vyvíjela rozsáhlou publicistickou a propagandistickou činnost. 1901-14 řídila sociálně demokratický Ženský list (zastaven po vypuknutí 1. světové války), od 1916 časopis Zájmy žen. 1903 se podílela na založení Ženského klubu českého, kde poté často přednášela. 1905-06 se angažovala v boji za všeobecné volební právo. 1908 a 1911 kandidovala (za českou sociální demokracii) jako první žena do českého zemského sněmu. Po vzniku ČSR se již pro nemoc politického života neúčastnila . – Patřila k blízkým přítelkyním Charlotty Masarykové, s níž spolupracovala v sociálně demokratickém ženském hnutí.