Mareš Josef, 17. 10. 1885 Vídeň – 12. 4. 1945 Terezín, právník a politik. Vystudoval práva na vídeňské univerzitě a na české univerzitě v Praze; působil nejprve v soudní službě, od 1919 jako samostatný advokát ve Znojmě. Již před 1. světovou válkou byl činný v českém menšinovém hnutí ve Znojmě a po převratu 1918 se stal mluvčím zdejšího českého obyvatelstva. 1920-30 starosta města Znojma; vrchní ředitel Městské spořitelny tamtéž, místopředseda správní rady Jihomoravské banky a člen správní rady Brněnské banky. V meziválečném období čelný představitel Čs. sociálně demokratické strany dělnické na jižní Moravě, 1924-38 člen jejího ústředního výkonného výboru; 1929-39 poslanec Národního shromáždění, 1928-38 člen zemského zastupitelstva a přísedící zemského výboru moravskoslezského. Za německé okupace několikrát kratší dobu vězněn; naposledy zatčen 28. 8. 1944 a uvězněn v terezínské Malé pevnosti, kde na samém konci války zahynul. – Jeho dcera Karla se provdala za slovenského básníka a politika Laca Novomeského.