Mencl Vojtěch, *18. 5. 1923 Bratislava, historik a politický činitel. 1942 maturoval na gymnáziu v Jičíně. V té době se zapojil do komunistické rezistence a 1943-44 byl činný v odbojové skupině Předvoj. Na podzim 1944 unikl zatčení a do konce války žil v ilegalitě; v květnu 1945 se účastnil Pražského povstání. 1945-49 vystudoval Vysokou školu politickou a sociální; od 1950 přednášel moderní čs. dějiny na Vysoké škole politických a hospodářských věd, později na Vojenské politické akademii v Praze (1963-67 docent, od 1967 profesor, 1968 rektor). 1968-69 se angažoval v reformním procesu, 1970 vyloučen z KSČ, propuštěn z VPA a zbaven možnosti vědecké práce. V 70. a 80. letech se podílel na činnosti protirežimní opozice a od 1978 vydával samizdatový sborník Historické studie. 1989 spoluzakladatel  a první předseda klubu Obroda; 1991 se podílel na jeho integraci do ČSSD, v níž od té doby politicky působí (mj. člen programové rady; spoluautor Základního dlouhodobého programu, schváleného XXXI. sjezdem ČSSD 2003). 1990-92 předseda Komise vlády ČSFR pro analýzu historických událostí let 1967-70. Od 1993 předseda Nadace pražské jaro ´68. – Soustavně se zabývá čs. dějinami po roce 1918; autor, resp. spoluautor řady knižních publikací (Na cestě k jednotě, 1964; Dny odvahy, 1966; Politický a ekonomický systém předmnichovské republiky, 1968; Křižovatky 20. století, 1990; Osm měsíců pražského jara, 1991, úvodní referát na odborné konferenci Šedesát let Předvoje, 2003).