Prokeš Jan, 25. 5. 1873 Černotín u Hranic – 11. 12. 1935 Ostrava, novinář politik. Vyučen obuvníkem. Od 1896 politicky činný  české sociální demokracii na Ostravsku; 1897-99 redaktor hornického časopisu Na zdar!, 1899 zakladatel a poté dlouholetý šéfredaktor ostravského sociálně demokratického listu Duch času. 1906-18 poslanec moravského zemského sněmu, 1907-18 rakouské říšské rady. Za 1. světové války sloužil 1915-17 v rakousko-uherské armádě; 1917 navázal spolupráci s brněnskou odbočkou Maffie, 15. 10. 1918 zorganizoval v Ostravě manifestaci za čs. samostatnost a 28. 10. 1918 převzal jako předseda zdejšího Národního výboru správu Moravské Ostravy. 30. 10. 1918 byl kooptován do Národního výboru čs. v Praze a 28. 12. 1918 jmenován vládním komisařem v Moravské Ostravě. 1918-20 člen Revolučního národního shromáždění, 1920-35 poslanec Národního shromáždění; 1924-35 starosta Moravské Ostravy. 1924 připojil k Moravské Ostravě dosavadní předměstské obce, a zajistil tak ve městě absolutní českou většinu. Zasloužil se o rozvoj této průmyslové metropole v meziválečném období; zvláštní pozornost věnoval sociální péči, školství a kulturní emancipaci. – 1935 již ze zdravotních důvodů nekandidoval do parlamentu ani na funkci starosty.