Špidla Vladimír, *22. 4. 1951 Praha, historik a politik. Syn divadelního režiséra Václava Špidly (1922-1979). Po ukončení studia historie a archeologie na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze (1976) se přestěhoval do Jindřichova Hradce, kde postupně vystřídal různá zaměstnání (archeolog okresního muzea, pracovník památkové péče, dělník na pile, zaměstnanec v mlékárně a ve skladu stavebnin); 1979 spoluzakladatel Svazu ochránců přírody. V listopadu 1989 se významně podílel na založení Občanského fóra v Českých Budějovicích a posléze na obnově činnosti Čs. sociální demokracie v jižních Čechách; 1990 se stal předsedou jihočeského koordinačního výboru ČSSD, 1992 členem předsednictva strany. 1990 místopředseda okresního národního výboru v Jindřichově Hradci, 1991-96 ředitel okresního úřadu práce tamtéž. 1996-2004 poslanec Parlamentu ČR, 1996-98 předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR. 1997-2001 statutární místopředseda České strany sociálně demokratické; 1998-2002 místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR. Od dubna 2001 do konce června 2004 předseda ČSSD; od července 2002 do začátku srpna 2004 předseda koaliční vlády ČSSD, KDU-ČSL a Unie svobody.  Po neúspěchu ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu rezignoval 26. 6. 2004 na funkci předsedy strany a 1. 7. 2004 i na funkci předsedy vlády (ve stavu demise stál v jejím čele do 4. 8. 2004). Od 22. 11. 2004 zastává úřad komisaře Evropské unie pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti.