Sajal Pavel, 2. 5. 1898 Praha – 23. 5. 1956 Praha, živnostník, odborový pracovník, politik a publicista. Vyučil se zámečníkem a od 1927 vlastnil živnost výroby kovového zboží a železářský obchod v Praze-Žižkově. 1918-19 se jako dobrovolník účastnil bojů s Maďary na Slovensku. 1918 vstoupil do sociálně demokratické strany, kde se záhy přimkl k levici. 1921-26 člen KSČ, v níž zastával různé funkce (mj. župní důvěrník mládeže); 1926 ze strany vystoupil a vrátil se do sociální demokracie. Působil zejména v odborovém hnutí a v Jednotném svazu sociálně demokratických živnostníků; vedoucí činitel Svazu stavebních živností a Ústředny pro kovodělné živnosti. Za německé okupace se účastnil domácího odboje. Od 1945 předseda Ústředního svazu čs. řemesel; 1945-48 člen ústředního výkonného výboru a představenstva Čs. sociální demokracie, 1945-54 poslanec Národního shromáždění. Po únorovém převratu 1948 se podílel na sloučení ČSSD s KSČ. Přispíval do řady odborných i politických periodik; autor příručky Stavební zámečnictví, spoluautor několika národohospodářských publikaci (Blahobyt všem, 1938; Jak budovat hospodářství v nové republice, 1945).