Smejkal Oldřich, 22. 11. 1908 Chroustovice u Chrudimi – 15. 9. 1998 Chrudim, rolník a politik. Vyučen tesařem; hospodařil na chalupnické usedlosti v Chroustovicích. Od 1927 činný v obecní, posléze i v okresní samosprávě a od 1932 v zemědělském družstevnictví. Ve 30. letech aktivista agrární mládeže, 1934–36 předseda republikánského dorostu v Čechách; spolupracovník časopisu Mladý venkov. 1937 delegát na sjezdu mírového hnutí mládeže v Paříži. 1945–48 člen Čs. sociální demokracie a 1946–48 jejího ústředního výkonného výboru; 1945–46 poslanec Prozatímního národního shromáždění, 1946–48 poslanec a předseda zemědělského výboru Ústavodárného národního shromáždění, současně předseda Rady čs. zemědělců. Patřil k sociálně demokratickému „středu“ (blízký spolupracovník Bohumila Laušmana); po únorovém převratu 1948 postupně zbaven svých funkcí a po ukončení poslaneckého mandátu v červnu 1948 odešel z politického života. Následujících dvacet let pracoval jako stavbyvedoucí. Po listopadu 1989 udržoval kontakty s obnovující se Čs. sociální demokracií (jmenovitě s Jiřím Horákem), i když do ní nevstoupil. Zároveň byl v kontaktu s některými představiteli exilové agrární strany. V rukopise zanechal stručné paměti.