Stivín Josef, 18. 12. 1879 Praha – 1. 10. 1941 Praha, novinář, politik a spisovatel. Pocházel z rodiny pražského tiskaře Emanuela Stivína. Vyučil se typografem; absolvoval též večerní kursy na umělecko-průmyslové škole v Praze. 1900-01 praktikoval v Německu, 1901-04 pracoval v Zápotočného tiskárně v Rokycanech. V 90. letech prošel pokrokovým hnutím, od 1898 činný v Dělnické akademii a sociálně demokratické straně. 1904-07 redaktor Dělnických listů ve Vídni, 1907-11 redaktor, 1911-38 šéfredaktor Práva lidu. 1918-38 člen představenstva Čs. sociálně demokratické strany dělnické; 1924-30 předseda komise pro revizi programu strany. 1918 člen Národního výboru čs.; 1918-20 Revolučního národního shromáždění, 1920-39 poslanec Národního shromáždění, 1925-35 místopředseda poslanecké sněmovny. 1926-39 místosyndik Syndikátu čs. novinářů. Vedle rozsáhlé a mnohostranné žurnalistické činnosti se věnoval též beletristické tvorbě (pod pseudonymem Josef Foltýn); mj. vydal sbírku satirických veršů Vlčí máky (1918) a soubor protiklerikálních povídek Nezvítězíš, Galilejský (1909), psal veršované doprovody k dětským obrázkovým knížkám Josefa Lady a překládal z polštiny. První manžel spisovatelky Marie Majerové.