Svěcený Antonín, 1. 1. 1871 Velké Hlušice u Nového Bydžova – 12. 12. 1941 Praha, novinář, nakladatel a politik. Původním povoláním knihkupec. Od mládí činný v sociálně demokratické straně a jejích odborech. 1897-1907 redaktor odborového časopisu Oděvník, 1906-08 Smíchovského věstníku. 1907 zakladatel a poté dlouholetý ředitel Ústředního dělnického knihkupectví a nakladatelství, o jehož vybudování a rozvoj se významně zasloužil. 1908 spoluzakladatel (a od 1908 místopředseda představenstva) Všeobecné dělnické záložny. 1907-18 poslanec říšské rady; 1918-20 člen Revolučního národního shromáždění, 1920-25 senátor Národního shromáždění. 1925-39 vrchní kurátor České spořitelny v Praze. Výrazně se uplatňoval též v komunální politice na Smíchově.