Tayerle Rudolf, 26. 8. 1877 Praha – 6. 3. 1942 Mauthausen, novinář, odborový předák a politik. Původním povoláním strojní zámečník; 1901-11 redaktor časopisu Kovodělník, funkcionář Svazu kovodělníků. 1911-39 generální tajemník Odborového sdružení čs. a jeho zástupce v Mezinárodním odborovém svazu; zasloužil se o budování a postupný rozmach českého a čs. sociálně demokratického odborového hnutí. 1918-38 člen vedení Čs. sociálně demokratické strany dělnické, 1919-39 poslanec Národního shromáždění; šéfredaktor Sociálně-politické ročenky a člen Sociálního ústavu ČSR. Autor četných publikací (Odborové hnutí a ochranné zákonodárství dělnické  v Evropě, 1907; Závodní výbory, 1922; Zákon o dovolených zaměstnanců, 1925; Sociální politika a odborové hnutí v letech 1930-1933, 1934). Na začátku nacistické okupace spolupracoval s domácím odbojem; v květnu 1941 zatčen gestapem; vězněn na Pankráci a v Malé pevnosti v Terezíně, posléze deportován do koncentračního tábora Mauthausen, kde zahynul.