Vávra Hugo, 30. 3. 1901 Březové Hory u Příbrami – 18. 12. 1942 Berlín, novinář. Absolvoval příbramské gymnasium a od začátku 20. let působil v sociálně demokratickém tisku, posléze jako redaktor Práva lidu, zaměřený na vojenskou a brannou problematiku; 1939-40 redaktor Národní práce. Na začátku německé okupace zatčen a několik měsíců vyšetřován gestapem pro své styky se zpravodajským oddělením čs. generálního štábu. Po propuštění se zapojil do domácího odboje v rámci skupiny Jiřího Sedmíka, kde vyvíjel rozsáhlou zpravodajskou činnost (získával především zprávy politického charakteru). V dubnu 1940 zatčen, v červnu 1942 odsouzen v Berlíně k trestu smrti a v prosinci téhož roku popraven.