Winter Arnošt, 24. 12. 1880 Nové Dvory u Tábora – 1944 Osvětim, železniční inženýr, publicista, odborový pracovník a politik; bratr Lva a Gustava Wintera. 1901-04 vydavatel a redaktor Studentského sborníku, 1905-14 spolupracovník Naší doby a dalších časopisů (články věnované technickým, národohospodářským a dopravním otázkám). 1895 vstoupil do Českoslovanské sociálně demokratické strany, od 1912 člen jejího krajského a župního výkonného výboru v Plzni, kde působil jako technický rada státních drah; 1912 založil autonomistický český odborový svaz železničních zaměstnanců. 1919-38 člen městské rady v Plzni; 1932-39 senátor Národního shromáždění (převzal mandát po G. Habrmanovi), předseda senátního technickodopravního výboru (1935-39). Autor publikací Obrázky ze země inkvisice (1914), Národohospodářské nauky socialismu (1923), Dopravní politika ČSR (1932); překladatel. – V lednu 1942 byl transportován do terezínského ghetta a odtud 28. 10. 1944 do Osvětimi, kde zahynul.