Zoula Norbert, *1854 Lštění u Benešova – 1886 Pine Vien (Kalifornie, USA), novinář a básník; jeden z průkopníků české sociální demokracie. Původním povoláním stříbrnický dělník; od 1876 činný v socialistickém hnutí. 1878 se podílel na založení české sociálně demokratické strany a účastnil se jejího ustavujícího sjezdu v Břevnově, za což 1879 odsouzen k tříměsíčnímu vězení. Jako redaktor dělnického tisku spolupracoval s J. B. Peckou (1881 s ním redigoval Dělnické listy ve Vídni). Koncem roku 1881 zatčen a 1882 odsouzen k deseti měsícům vězení. Po propuštění se vystěhoval do USA, kde podlehl vlivu anarchismu. 1883-86 vydával v Chicagu časopis Budoucnost; 1886 předal jeho redakci v důsledku svého zhoršujícího se zdravotního stavu J. B. Peckovi. Autor řady sociálních a revolučních básní i textu dvou ve své době velmi oblíbených dělnických písní: Zapadá slunko svobody zlaté (polovina 70. let) a Zapějme si píseň, bratři (1881- ve vězení); do češtiny volně přeložil Marseillaisu.